Кафедра слов’янської філології

Запрошуємо до навчання

готуємо фахівців за спеціальностями:

«035 Філологія» та «014 Середня освіта»

та за освітніми програмами:
«Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська)» (бакалаврат, магістратура),
«Польська мова і література, друга мова – англійська» (бакалаврат),
«Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська))» (бакалаврат)
форма навчання: денна і заочна
Чекаємо на вас – сучасні, талановиті, ініціативні!