МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В АСПЕКТІ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА»

27 травня 2015 року кафедра слов’янської філології Хмельницького національного університету провела Міжнародну науково-практичну конференцію «Духовний розвиток особистості в аспекті слов’янського лінгвокраїнознавства».

Окрім Хмельницького національного університету, співорганізаторами конференції стали: Люблінський католицький університет Яна Павла II, Університет Марії Кюрі-Склодовської, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

До участі у Міжнародній конференції було заявлено 130 учасників – викладачів вищих навчальних закладів – з міст України (Вінниця, Глухів, Городок, Київ, Кременчук, Одеса, Полтава, Умань, Харків, Хмельницький) та Польщі (Варшава, Люблін).

У конференції також взяли участь учителі польської мови загальноосвітніх навчальних закладів Хмельницької області з міст: Волочиськ, Городок, Летичів, Полонне, Славута, Хмельницький, Шепетівка.

За матеріалами доповідей видруковано збірник наукових праць «Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика».

Зі вступним словом виступила завідувач кафедри слов’янської філології, кандидат педагогічних наук, доцент Подлевська Н. В., яка зосередила увагу присутніх на проблемі формування духовності особистості, звернувши увагу на те, що нещодавно (у лютому 2015 року) у Міністерстві освіти і науки України відбулося засідання Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН. Учасники засідання заслухали пропозиції щодо викладання курсів духовно-морального спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах країни, підготовки вчителів до викладання курсів духовного спрямування та наповнення змісту таких предметів. Духовне відродження нації неможливе без змін у всіх сферах життя: в економіці, культурі, освіті й у свідомості особистості. Отже, формування такої свідомості в нового покоління можна назвати і морально-етичною, і психолого-педагогічною, і суспільно-політичною проблемою, а її правильне вирішення може стати для України досягненням. Тому саме на вирішення проблеми формування духовності студентів засобами лінгвістики, літературознавства, дидактики, філософії, педагогіки, психології, релігії спрямована робота конференції.

В урочистому відкритті конференції взяв участь проректор з науково-педагогічної роботи, перший проректор, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Войнаренко М. П., наголосивши на важливості духовного розвитку особистості як складника здоров’я людини і зазначивши, що духовно багатою вважають людину, яка живе в гармонії із собою і світом, в якої сформовані духовні цінності, тобто ті якості і риси, життєві настанови, що існують для кожної людини, що становлять її ідеал. Також проректор передав вітання учасникам конференції від ректора Хмельницького національного університету, член-кореспондента НАПН України, доктора технічних наук, професора Скиби М. Є., який побажав плідної праці учасникам та прийняття відповідної ухвали конференції щодо вирішення поставлених завдань на пленарному засіданні, наголосивши особливо на духовному розвитку особистості у контексті українсько-польських взаємозв’язків та зосередивши увагу присутніх на тому, що і сьогодні основними критеріями духовності залишаються людська доброта, порядність, почуття гідності, працелюбність, любов до своєї землі і народу.

До вітання учасників пленарного засідання долучився проректор з міжнародних зв’язків ХНУ професор Йохна М. А., зосередивши увагу присутніх на важливості розвитку міжнародних зв’язків в аспекті формування духовної особистості, зокрема, розвитку духовності особистості студентів Хмельницького національного університету та Люблінського католицького університету Яна Павла II, які є учасниками консорціуму Східноєвропейських університетів, підписаного у грудні 2014 р. у Любліні, в рамках якого фактично відбувається конференція, та наголосивши на необхідності реалізації концепції національного виховання, задля чого треба звернутися до духовно-освітянської спадщини нашого народу.

У пленарному засіданні взяли участь Дацюк Олександр, кандидат теологічних наук, протоієрей Хмельницької єпархії Української православної церкви (Україна), зосередивши увагу на основах і принципах духовного формування сучасної студентської молоді, чим викликав жваве обговорення у присутніх студентів спеціальності «Філологія. Переклад (польська, російська мови)».

Білоус Віктор, кандидат теологічних наук, священик римо-католицької Церкви, ректор Інституту богословських наук у Городку (філіал Люблінського католицького університету Йоана Павла ІІ) (Україна) виступив із доповіддю «Шлях до свободи, згідно з великим педагогом, психологом, богословом і християнським філософом Василем Васильовичем Зеньковським (1881 – 1962)», залучивши до дискусії викладачів кафедри слов’янської філології та філософії і політології ХНУ.

Кшиштоф Лєсьнєвскі, доктор теологічних наук, професор, завідувач кафедри православного богослов’я Інституту екуменізму Люблінського католицького університету Йоана Павла ІІ (Польща) виголошував доповідь польською мовою про свободу і любов як духовні основи розвитку людської особи. Розглянув відношення абсолютної нествореної свободи до абсолютної нествореної любові з особливим акцентом на концепції понять: особа, перихорезис і спільнота. Професор зосередив увагу на тому, що кожна людська особа була створена, щоб по-справжньому жити, тобто у свободі брати участь у любові. Однак сьогодні людина часто знижується до лише соціальної одиниці, що обмежує її свободу. Але для людини дуже важливо навчитися відповідально користуватися свободою. Лише відкритість до Бога-Любові і до ближніх сприятиме духовному розвитку людини. Зміст доповіді зацікавив усіх присутніх у залі, що спонукало до обговорення основних законів людського буття і його головних цінностей.

Пьотр Копєц, кандидат теологічних наук, кандидат соціологічних наук, науковий працівник кафедри протестантського богослов’я Інституту екуменізму Люблінського католицького університету Йоана Павла ІІ (Польща) у своєму виступі звернув увагу на поняття «споживацьке суспільство», яке часто сприймається як певний вид соціологічної елементарної частини, що застосовується у багатьох галузях економіки, соціології, філософії з метою опису умов і сутності сучасних західних суспільств, та інтерпретувавши сутність цього поняття з погляду небезпеки для самого ж суспільства. Особливу увагу доповідачем було звернено на формування морально-духовних цінностей у суспільстві як порятунку людини в соціумі.

Секційні засідання проводилися в Українсько-польському центрі європейської інтеграції ХНУ за такими напрямами: «Духовний розвиток особистості у психолого-педагогічних взаємозв’язках», «Лінгвістичні засади формування духовної особистості», «Література як чинник духовного розвитку людини», «Дидактичні засади формування духовного світу особистості у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах», «Філософське і релігійне розуміння ідеалу особистості та суспільства у слов’янській світоглядній системі».

Щиро дякуємо усім учасникам конференції: і колегам-викладачам із вищих навчальних закладів України і Польщі – за змістовні доповіді науковців і вирішення важливих науково-практичних проблем сучасності; учителям польської мови загальноосвітніх навчальних закладів Хмельницької області – за вияв інтересу до проблем розвитку духовності учнівської і студентської молоді; студентам спеціальності «Філологія. Переклад (польська, російська мови)» – за зацікавлення і жваве обговорення доповідей; кафедрі слов’янської філології – за грунтовну підготовку, організацію і проведення конференції!

Завідувач кафедри слов’янської філології Неля Подлевська

© 2015 Кафедра слов’янської філології ХНУ