КУРСИ З ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

З 15 грудня 2014 року у Хмельницькому національному університеті тривають курси з вивчення польської мови, організовані Українсько-польським центром та кафедрою слов’янської філології ХНУ.

На мовних курсах працюють старші викладачі кафедри слов’янської філології Юлія Серкова та Ірина Сашко, які мають великий досвід власної мовної практики та високий професіоналізм у викладанні польської мови як іноземної.

Можливість навчатися на курсах мають усі охочі до вивчення польської мови: учні загальноосвітніх шкіл, студенти ХНУ, викладачі – усі, хто потребує мовної практики.

Упродовж 3 місяців від елементарної абетки, простих і складніших граматичних правил, розмовних ситуацій слухачі курсів доходять до рівня, на якому без проблем можна порозумітися зі справжнім носієм польської мови.

Програма курсу складена з урахуванням найновіших розробок з методики викладання польської мови як іноземної. В її основу лягла теорія комунікативного викладання іноземної мови, яка передбачає формування навичок використання мови як інструменту спілкування. Згідно з цією концепцією, теоретичний матеріал подається в обмеженому обсязі, а на перший план висувається завдання практичного оволодіння мовою як в усній, так у письмовій формі.

Вивчення польської мови надає можливість пізнання культури, історії та літератури країни-сусіда, з якою Україну поєднує спільна багатовікова історія та яка сьогодні є одним з найважливіших партнерів України на міжнародній арені.

Інформація кафедри слов’янської філології ХНУ

© 2015 Кафедра слов’янської філології ХНУ