ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Мета виховної роботи кафедри зі студентами – формування особистості майбутнього філолога на засадах демократизму, гуманізму, громадянськості, здатного творчо й активно навчатися та працювати.

Основними завданнями виховної роботи кафедри є:
- сприяти становленню активної громадянської та суспільної позиції майбутнього філолога на засадах національної культури та правосвідомості;
- забезпечити єдність виховного процесу з навчальним;
- створити умови для гармонійного розвитку особистості студента.

hn1

Зміст виховної роботи спрямований на здобуття студентами виховного досвіду, який би забезпечував реалізацію інтересів держави, суспільства та особистості в громадянсько-національній, моральній, професійній, розумовій, трудовій, естетичній, екологічній та інших сферах суспільногожиття.
Професорсько-викладацький коллектив кафедри має значний позитивний досвід проведення виховної діяльності, яка є важливим компонентом навчально-виховного процесу на кафедрі. Так, колектив кафедри завжди тепло і радісно приймає у свою дружню філологічну родину першокурсників, а також відзначає випуск бакалаврів та магістрів нашої спеціальності гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету.

hn1

hn1

hn1

hn1

hn1

Виходячи із завдань та ціннісних орієнтацій національно-патріотичного, морально-етичного виховання, використовуються ефективні форми і методи роботи зі студентською молоддю, які формують норми гуманізму та демократизму. Студенти нашої спеціальності є активними учасниками студентського самоврядування університету (Студентська рада, студентський профком) та долучаються до організації та проведення загальнодержавних свят, різноманітних тематичних заходів нашого університету.

hn1

Щоосені студенти нашої спеціальності беруть активну участь у святкуванні Дня гуманітарно-педагогічного факультету. Уже традиційно склалося, що розпочинається він з квесту першокурсників. У цей святковий день також відзначають кращого студента та кращого куратора спеціальності.

hn1      hn2

hn1

На кафедрі слов’янської філології традиційними вже стали відзначення Міжнародного дня рідної мови (21 лютого), Дня слов’янської писемності та культури (24 травня), Дня філолога (25 травня), Дня Незалежності Польщі (11 листопада), Дня Конституції Польщі (3 травня) відповідно до специфіки спеціальності.

hn1

hn1

Утвердженню почуттів національної свідомості та патріотизму сприяють екскурсії до місць відомих діячів літератури та мистецтва, а також зустрічі з сучасними митцями слова (братами Капрановими, А. Курковим, С. Жаданом, Любком Дерешем та іншими). Регулярно студенти-полоністи відвідують у кінотеатрі імені Т. Шевченка показ фільмів польською мовою.

hn1

Студенти спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша польська» взяли участь у Фестивалі патріотичного українського слова, що проходив у Науковій бібліотеці Хмельницького національного університету. Студенти-полоністи вибрали для участі в Фестивалі пісню «Перлина Україна», гумореску, яку читала Юліана Волошин, та патріотичну поезію, яку читала Юлія Скакуновська. Усі репетиції до виконання конкурсних творів та створення загального іміджу групи для участі в конкурсі проводилися із к. пед. н., доцентом кафедри слов’янської філології Інною Владиславівною Горячок.

hn1

hn1

hn1

Для втілення засад художньо-естетичного виховання систематично проводяться відвідування та обговорення різноманітних виставок, вистав театрів міста, концертів. Щорічні свята, творчі вечори, конкурси дають змогу проявити студентам власний естетичний смак і творчі здібності.

hn1

Виховна робота активно проводиться студентами під час проходження педагогічної практики у школах Хмельницької області (за її межами) та Хмельницькому національному університеті. Низка різноманітних цікавих заходів, які організовують студенти-практиканти, стали родзинками педагогічної практики.

hn1

hn1

Виховна робота кафедри здійснюєтьсяй як кураторська робота в академічних групах. Кураторами академічних груп є викладачі: Торчинська Н. М. – ФПП-16, Терещенко Л. В. – ФПП-17, Горячок І. В. – ФПП-19, СОП-19, Сєркова Ю.І.– ФПР-18. Усі куратори зустрічаються зі студентами під час кураторських годин, проводять індивідуальні бесіди, а також відвідують студентські гуртожитки з метою знайомства з побутовими умовами, надання допомоги в адаптації студентам першого курсу, рекомендаціях з організації навчання і відпочинку, самоврядуванню в студентських групах і гуртожитку.

Уся організація навчально-виховного процесу на кафедрі і в університеті сприяє формуванню системи доцільної виховної взаємодії викладачів і студентів та вихованню висококваліфікованих інтелектуально, ідейно і духовно розвинених фахівців із засвоєними національними і загальнолюдськими ідеалами й цінностями.

© 2020 Кафедра слов’янської філології ХНУ