«ПОЛОНІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ МУЛЬТИЦЕНТР»

2012 року підписується угода про співробітництво із товариством «Інтеграція Європа-Схід» (Польща, президент Товариства Кшиштоф Каліта), за умовами якої пропагується вивчення польської мови за започаткованою Міністерством закордонних справ Республіки Польща програмою підтримки полонійного середовища на Сході. Методичний семінар «Полонійний навчальний мультицентр» відбувся у м. Кельце, Польща, 16-20.10.2012 р., в якому взяли участь викладачі кафедри слов’янської філології та 12 студентів спеціальностей «Філологія. Переклад (Польська, російська мови)»та «Філологія. Українська мова і література». У рамках співробітництва з Товариством «Інтеграція Європа-Схід» (міжнародний проєкт «Multicentrum Chmelnicki-Winnica») у 2012 році придбано 7 комп’ютерів, інтерактивну мультимедійну дошку, відеотеку, навчальну літературу.

hn1      hn2

«РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПІДТРИМКУ КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ»

2014 рокуреалізований кафедрою слов’янської філології та УПЦ у партнерстві з товариством «Інтеграція Європа-Схід» (Польща), основною метою якого є розвиток польської освіти в Україні. Грант був наданий кафедрі слов’янської філології ХНУ Міністерством закордонних справ Польщі у контексті гранту «Співпраця в галузі громадської дипломатії в 2014 році».Влітку польські колеги-викладачі приїхали до ХНУ з тижневим курсом лекцій і практичних занять для викладачів кафедри. А у жовтні відбувся навчально-методичний семінар викладачів кафедри слов’янської філології у ЗНЗ Польщі (м. Кельце): лекції, майстер-класи, семінари щодо викладання польської мови як іноземної для різних вікових категорій. Підсумком проекту стала проведена у ХНУ Міжнародна науково-практична конференція «Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції», у якій взяли участь науковці-лінгвісти і практики-лінгводидакти з українських вищих та загальноосвітніх навчальних закладів міст: Київ, Харків, Глухів, Полтава, Умань, Острог, Вінниця, Кам’янець-Подільський, Хмельницький, а також польських навчальних закладів міст: Кельце, Сташов, Люблін, Бидгощ, Вроцлав, Лодзь, Варшава.

hn1      hn2

hn1      hn2

hn1      hn2

«PL+UA=UE (ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЗУСТРІЧІ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЄДНОСТІ»

2015 року у партнерстві з товариством «Інтеграція Європа-Схід» отримали грант Міністерства закордонних справ Польщі для реалізації зазначеного проєкту, що виконувався у контексті загального проєкту «Співпраця в галузі громадської дипломатії у 2015 році», основна мета якого полягала у сприянні розвитку польської мови в Україні за допомогою застосування інноваційних методів викладання польської мови як іноземної.Відповідно до умов проєкту студенти-полоністи перебували на літній мовній перекладацькій практиці у м. Кельце (Польща); брали участь у філологічній експедиції Хмельницькою, Житомирською, Вінницькою областями, досліджуючи лінгвістичні явища, а також було придбано навчальну літературу для навчання студентів-полоністів кафедри. Підсумком проєкту стала міжнародна українсько-польська науково-практична конференція «Мовні компетенції як основа професійного і соціального успіху в Європі», в якій взяли участь науковці з України, а також колеги-славісти з Польщі (Товариства «Інтеграція Європа-Схід», Люблінського католицького університету Йоана Павла ІІ, Міжнародного центру міжкультурного та міжрелігійного діалогу Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, Центру розвитку польської освіти за кордоном у Варшаві, Університету Яна Кохановського, Навчально-виховного комплексу шкіл у місті Сташів.

hn1      hn2

hn1      hn2

hn1      hn2

hn1      hn2

hn1

«НОВІ КВАЛІФІКАЦІЇ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ. ПІДТРИМКА КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

2017 рокукафедра отримала грант на реалізацію зазначеного проєкту, фінансованого Фундацією сприяння полякам на Сході та співфінансованого у рамках допомоги Сенату Республіки Польща полякам за кордоном. Відбулося тижневе стажування студентів спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)»у м. Кельце (Польща); для студентів-початківців (за умовами проєкту) протягом першого семестру 2017-2018 н. р. велися онлайн-курси (у дистанційному режимі) з удосконалення знань, умінь і навичок з польської мови (викладачем із м. Кельце (Польща)); придбано навчально-методичну літературу для студентів-полоністів та викладачів польської філології кафедри; відбулося підвищення кваліфікації викладачів кафедри з польської філології та лінгводидактики, а також з вивчення зарубіжного досвіду європейських університетів у Педагогічному університеті ім. Комісії народної освіти у Кракові (Польща).

hn1      hn2

hn1      hn2

hn1      hn2

«НОВІ КВАЛІФІКАЦІЇ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ . ПІДТРИМКА КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

2018 року кафедра отримала грант на продовження реалізації проєкту, що виконувався у 2017 році, фінансованого Фундацією сприяння полякам на Сході та співфінансованого у рамках допомоги Сенату Республіки Польща полякам за кордоном. У рамках реалізації проєкту студенти-полоністи спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)», викладачі кафедри ХНУ і вчителі польської мови Поділля відвідали м. Кельце (Польща) з метою підвищення професійних компетенцій; взяли участь у III Європейському форумі освітніх технологій та інновацій та конгресі «Освіта майбутнього», на якому розглядалися питання щодо міжнародної співпраці в галузі освіти; реалізації міжнародних проектів (від написання заявки до їх виконання); нові технології в навчанні польської мови як іноземної; проведено дискусії щодо проблем і перспектив у реалізації вчителями-полоністами нових освітніх проектів та їх доцільності і значення в навчанні польської мови як іноземної; організовані і проведені методичні курси з викладання/навчання/вивчення польської мови в приміщенні Музею діалогу культур у м. Кельце;відвідуванняVI Загальноосвітнього ліцею ім. Ю. Словацького в Кельцах, де було презентовано польську систему навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, обговорено проблеми організації лекції (уроку) з польської мови, порівняно досвід навчання в Україні та Польщі, проведено дискусії з учителями польської мови щодо методичного удосконалення уроку польської мови як іноземної, встановлено контакти з перспективою подальшої співпраці та обміну досвідом у галузі освіти та викладання польської мови; у ХНУ на базі УПЦ європейської інтеграції було проведено тижневі безкоштовні курси з методики викладання польської мови для викладачів кафедри слов’янської філології, вчителів польської мови, студентів-полоністів.

hn1      hn2

hn1      hn2

hn1      hn2

«ЧАРІВНА СТЕЖКА ПРИГОД З ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ В ГОРАХ СВЕНТОКШИСЬКИХ»

2018 року проєкт фінансувався в рамках конкурсу Фундації «Допомога полякам на Сході» та співфінансувався в рамках допомоги Сенату РеспублікиПольща полякам за кордоном. 20 молодих людей віком 17-18 років, зокрема студенти 1 курсу спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша польська» відвідали м. Кельце (Польща) з метою підвищення рівня знань з польської мови та набуття комунікативних компетенцій, а також участі в театральних та літературних семінарах, классах зі створення іміджу в засобах масової інформації, створенні анімаційно-театральних постановок, знайомства з культурним надбанням польського народу тощо; проведені екскурсії до Музею Діалогу культур та Народного музею, пізнавальні відвідини геопарку та технологічного парку, зустрічі з головним редактором журналу «Made in Swіentokrzyskіe», неймовірні майстер-класи з акторської майстерності та виявлення лідерських здібностей, дизайнерський проект зі створення логотипу, похід в гори та до монастиря і, звичайно, практика спілкування польською мовою.

hn1

hn1      hn2

«ПІДТРИМКА КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

2019 року кафедра отримала грант на реалізацію зазначеного проєкту, фінансованого Фундацією сприяння полякам на Сході та співфінансованого у рамках допомоги Сенату Республіки Польща полякам за кордоном. 18 студентів різних курсів спеціальності «Філологія. Слов’янськімови та літератури (переклад включно), перша – польська» та «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)» та 2 викладачі кафедри слов’янської філології відвідали м. Кельце (Польща) з метою підвищення методичної кваліфікації викладачів та результатів навчання студентів-полоністів. Відбулося навчання з методики навчання й викладання польської мови для іноземців, яке проводила вчитель польської мови із багаторічним педагогічним стажем Ева Калєта. Учасники проєкту ознайомилися із дієвими та інноваційними методиками у викладанні польської мови як іноземної в сучасних умовах навчання. Відбулося відвідування уроків з польської мови у міських школах; участь в інтеграційних майстер-класах у школі для дітей з особливими потребами (зокрема, з вадами слуху), заняття з жестової мови; відвідування школи в Олесьниці Нижньосілезького воєводства; зустріч учасників проекту із неурядовими організаціями в Польщі з метою участі в спільному занятті задля вироблення ідей щодо створення в майбутньому нових проектів, які могли б реалізовувати студенти-полоністи та викладачі кафедри слов’янсько їфілології у співпраці з польськими організаціями.

hn1      hn2

hn1      hn2

hn1      hn2

Уся додаткова інформація на сайті кафедри слов’янської філології

© 2020 Кафедра слов’янської філології ХНУ