У 2012 році вперше здійснено набір студентів за напрямом підготовки «Філологія. Переклад (Польська, російська мова)». Започаткування освітньої діяльності за цим напрямом зумовлене передусім розгортанням культурних, політичних, економічних зв’язків України з європейськими країнами, і звичайно – із найближчою до нас Польщею. Для забезпечення ефективного спілкування, розбудови освітньо-культурних взаємин необхідні фахівці зі знанням польської мови. Тому інтерес до нового напряму підготовки в абітурієнтів ХНУ щороку великий.

У 2015 році спеціальність «Філологія. Переклад (Польська, російська мова)» відповідно до наказу МОН України перейменовано у «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська».

У 2017 році відкрито магістратуру зі спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська».

У 2018 році відкрито нову спеціальність «Середня освіта (Польська мова і література)» за освітньою програмою «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська))».

0011

Студенти спеціальностей

11 лютого 2013 року ректором ХНУ М. Є. Скибою підписаний наказ № 26 про створення кафедри слов’янської філології. Завідувачем кафедри призначено доцента, кандидата педагогічних наук Подлевську Н. В.

0011

На кафедрі працюють: Торчинський М. М. – професор, доктор філологічних наук (внутрішнє сумісництво), Станіславова Л. Л. – доцент, кандидат філологічних наук, декан гуманітарно-педагогічного факультету; Торчинська Н. М. – доцент, кандидат філологічних наук; Горячок І. В. – доцент, кандидат педагогічних наук; Сашко І. С. – доцент, доктор філософії у галузі екуменізму; Серкова Ю. І. – старший викладач; Терещенко Л. В. – старший викладач, заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету; Дутковська О. Б. – старший викладач; Ранюк О. П. – викладач; Коваль М. І. – старший лаборант. Викладачі кафедри працюють над загальнокафедральною науково-дослідною темою «Проблеми слов’янської філології і лінгводидактики».

0011

Викладачі кафедри

Кафедра забезпечує викладання 60 дисциплін з польської, української, інших слов’янських мов і літератур (за вибором студента), методик їх викладання, перекладознавчих дисциплін для освітнього рівня «бакалавр», «магістр» денної і заочної форм навчання.

Викладачі кафедри – постійні члени журі різних мовних конкурсів, олімпіад, МАН, захистів магістерських робіт, наукових семінарів та конференцій, редколегій наукових журналів.

0011

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

0011

Захист дипломних та магістерських робіт

0011

Спільне засідання кафедри слов’янської філології та кафедри української філології

Студенти-славісти беруть участь у філологічних змаганнях, творчих конкурсах, олімпіадах, зустрічах з представниками наукової еліти Польщі, готують матеріали до Фестивалю слов’янських мов тощо.

0011 0011
0011 0011

Участь студентів у різноманітних заходах кафедри

Уже сім років поспіль кафедра слов’янської філології у ХНУ проводить Регіональний етап Міжнародної олімпіади з польської мови і літератури для учнів ЗЗСО України за сприяння Головного комітету олімпіади з польської мови і літератури при Академії наук Польщі та за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці.

0011 0011
0011 0011

Регіональний етап Міжнародної олімпіади з польської мови у ХНУ

З 2014 року щорічно кафедра слов’янської філології організовує участь у проведенні Всеукраїнського диктанту з польської мови. Захід проводиться у рамках проекту «Біло-червоне АБЦ. Програма підтримки навчання польської мови в Україні», який є ініціативою Фундації «Воля і демократія», що реалізується в рамках конкурсу «Співпраця з Польщею і поляками за кордоном» і фінансується коштами Міністерства закордонних справ Польщі.

0011 0011
0011 0011

Всеукраїнський диктант з польської мови у ХНУ

З 2012 року студенти-полоністи щорічно перебувають на мовній перекладацькій практиці у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі (м. Варшава, м. Перемишль, м. Кельце, м. Катовіце), знайомлячись з історією Польщі, її культурними надбаннями, спілкуючись з носіями мови, набуваючи професійних компетентностей.

0011 0011
0011 0011

0011


Студентські закордонні мовні практики

З 2014 року (за наказом ректора) Українсько-польський центр європейської інтеграції (УПЦЄІ) використовується як лабораторія для навчання польської мови. УПЦЄІ (за рахунок коштів міжнародних проєктів та за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці) має повне навчально-методичне та сучасне матеріально-технічне забезпечення для проведення мультимедійних лекцій, онлайн-занять із ЗВО та ЗЗСО Польщі, семінарських та індивідуальних занять студентів спеціальностей.
За ініціативи кафедри при УПЦЄІ ХНУ діють курси з вивчення польської мови, які можуть відвідувати й учні ЗЗСО, і студенти, і викладачі – усі, хто потребує мовно-комунікативного рівня знань із польської мови.

0011 0011

Курси з вивчення польської мови

У березні 2014 року зусиллями кафедри відкрито кабінет методики викладання слов’янських мов, де проводяться аудиторні заняття з методики викладання філологічних дисциплін та інших дисциплін спеціальностей.

0011 0011

Офіційне відкриття кабінету методики викладання слов’янських мов

З 2012 року кафедра слов’янської філології вигравала гранти на реалізацію 7 міжнародних проектів: «Полонійний навчальний мультицентр» (2012), «Розвиток польської освіти в Україні через підтримку кафедри слов’янської філології» (2014), «PL+UA=UE (Польсько-українські зустрічі на шляху до європейської єдності» (2015), «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету» (2017), (2018), «Чарівна стежка пригод з польською мовою в горах Свентокшиських» (2018), «Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ» (2019). Усі проекти реалізовувалися у співпраці з Товариством «Інтеграція Європа-Схід» (Польща, президент Кшиштоф Каліта). Ці проєкти надані Міністерством закордонних справ Польщі, фінансовані Фундацією «Допомога полякам на Сході», співфінансовані Сенатом Республіки Польща в рамках допомоги полякам за кордоном.

0011 0011
0011 0011
0011 0011
0011 0011

Міжнародні проєкти кафедри

За рахунок грантів придбані сучасні традиційні та мультимедійні матеріали для викладання польської мови. У ході реалізації проєктів організовані курси з вивчення польської мови для кандидатів на вивчення польської філології у ХНУ, проведено безкоштовне навчання, методологічні семінари та практичні заняття для студентів-полоністів ХНУ, викладачів кафедри та вчителів польської мови, як у ЗЗСО м. Кельце (Польща) так і на кафедрі СФ ХНУ, здійснено філологічні експедиції студентів, проведено міжнародні українсько-польські науково-практичні конференції, видано збірники наукових праць. Студенти щорічно мають змогу відвідувати Польщу з метою набуття мовної практики.

0011 0011
0011 0011
0011
0011

Участь студентів і викладачів у реалізації міжнародних проєктів

Кафедрою проведено 4 міжнародні українсько-польські науково-практичні конференції: «Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції» (2014), «Духовний розвиток особистості в аспекті слов’янського лінгвокраїнознавства» (2015), «Мовні компетенції як основа професійного і соціального успіху в Європі» (2015), «Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль та місце в історії краю» (2016), Міжнародний симпозіум «Людина, комунікація, культура. Наукові дебати над суспільно-культурними змінами в сучасній Європі» (2016), а також 3 студентських науково-практичних конференції.

0011 0011
0011 0011
0011 0011

Міжнародні науково-практичні конференції, проведені кафедрою

Кафедра систематично видає збірник наукових праць «Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика» викладачів та студентів не лише кафедри й її спеціальностей, а й усіх охочих опублікувати свої наукові дослідження у сфері лінгвістики, літературознавства, лінгводидактики (як з України, так і з Польщі).

0011 0011 0011 0011
0011 0011 0011 0011

Кафедральні збірники наукових праць викладачів і студентів

Кафедра слов’янської філології нагороджена Грамотами Хмельницького національного університету за високі результати у науковій, навчально-методичній, методично-організаційній, виховній роботі, ставши переможцем (I місце) серед гуманітарно-економічних випускових кафедр Хмельницького національного університету (за підсумками рейтингового оцінювання роботи у 2013-2014 н.р.), III місце (2014-2015 н.р.), II місце (2016-2017 н.р.), II місце (2017-2018 н.р.), Грамотами Хмельницького національного університету за вагомий внесок у розвиток науки і освіти за підсумками 2013 року та 2014 року, здобувши II місце серед гуманітарно-економічних випускових кафедр, Грамотою Хмельницького національного університету за вагомі здобутки у реалізації міжнародних проєктів та значний внесок у забезпечення міжнародного визнання університету (2015 р.).

0011 0011 0011 0011
0011 0011 0011

Відзнаки кафедри слов’янської філології

Кафедра слов’янської філології гуманітарно-педагогічного факультету, яка готує фахівців за спеціальностями: «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська)» (бакалаврат, магістратура), «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська))» (бакалаврат) залюбки прийме охочих до навчання на денну і заочну форми!
Чекаємо на вас – сучасні, талановиті, ініціативні!

0011 0011

За детальнішою інформацією кафедри та спеціальностей запрошуємо до перегляду сайту кафедри слов’янської філології!